Festivalul „Familia”, Chișinău, 2009-2011

Ziua Internaţională a Familiei este celebrată anual la 15 mai, prin decizia Adunării Generale a ONU, din 1993. În Republica Moldova, prin hotărîrea Parlamentului, intrată în vigoare la 7 mai 2010, Ziua Familiei– 15 mai – este inclusă în lista sărbătorilor oficiale.

Festivalul FAMILIA cu genericul „Familia creează valori, valorile crează familia” a fost lansat la Chişinău, în cadrul unei conferinţe de presă. Dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a menţionat că Festivalul se desfăşoară în oraşul Chişinău şi 10 raioane ale republicii, iar scopul de bază al acestui eveniment este promovarea valorilor de familie, între care dragostea, respectul reciproc, împărţirea egală a responsabilităţilor casnice, combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor bătrâne. Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a subliniat că în rezultatul schimbărilor rapide în domeniul economic, social, cultural şi politic instituţia familiei se confruntă cu unele probleme, precum sunt declinul şi îmbătrînirea populaţiei, instabilitatea condiţiilor de trai ale familiei şi impactul migraţiei legale şi ilegale a părinţilor în căutarea unui loc de muncă. Toate acestea sunt elucidate şi în procesul de elaborare a politicilor sociale.