Festivalul de muzică clasică în aer liber „descOPERĂ”

În zilele de 4 și 5 iunie, la Butu­ceni, Orhe­iul Vechi, a avut loc pri­mul fes­ti­val de muzică cla­sică în aer liber „des­cO­PERĂ”. Uni­ci­ta­tea fes­ti­va­lu­lui „des­cO­PERĂ” con­stă în fap­tul că vizi­ta­to­rii au posi­bi­li­ta­tea de a des­co­peri fru­mu­se­țea muzi­cii cla­sice într-un cadru ine­dit, Rezer­va­ția Cultural-Naturală „Orhe­iul Vechi”, amfi­tea­trul natu­ral care asi­gură o sono­ri­tate ide­ală pen­tru orches­tră și vocile soliș­ti­lor de operă.festivalul-descopera-5

Spectacolele grandioase din cadrul festivalului „descOPERĂ”, opera „Rigoletto” și creația vocal-simfonică „Messa da Requiem” de Giuseppe Verdi, au fost susținute de 14 soliști și orchestra Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, formată din 70 instrumentiști și 100 de artiști de cor.

Reprezentațiile au fost dirijate de maestrul Friedrich Pfeiffer, Austria, care s-a afirmat pe plan internaţional prin colaborări cu Filarmonica Noua Japonie, Orchestra Simfonică Radio din Praga, Orchestra de Cameră din Salzburg; în perioada 2008-2011 a fost dirijor al Operei de Stat din Viena, iar din 2011 este şi dirijor-invitat al Teatrului Național de Operă și Balet ”Maria Bieșu” din Chişinău.

Printre invitații de onoare ai evenimentului au fost Ioan Holender, director al Operei de Stat din Viena (1992-2010), președinte și director artistic al Festivalului de Muzică „George Enescu” din București (din 2003), precum și regizorul Andrea Battistini, Italia.